wood.png

הרשמה לקפסולות

הרשמה לקפסולותהנחיות ה"תו הסגול" בפארק ארץ הצבי 

בהתאם להנחיות  משרד הבריאות פארק ארץ הצבי פועל עפ"י במתכונת "התו הסגול"

יש לשמור על מרחק 2 מטר בין אדם לאדם.

הרשמה מראש
לימי שבת בלבד -  כמות המבקרים מוגבלת לכן יש להירשם מראש לאחת מהקפסולות, אך אין צורך בהצגת "תו ירוק".

 

✍🏻

🟡 קפסולה צהובה- בין השעות 09:00 עד 12:00
🔵 
קפסולה כחולה- בין השעות  12:30 עד 17:00